חבר את כרטיס האיזיפארק למחשב באמצעות כבל ה USB ואז לחץ על הכפתור מימין "התחל".
במידה ולא חיברת את הכרטיס בעבר גש לדף ההתקנה
השאר את הכרטיס
מחובר עד גמר הטעינה

איזי פארק מתחייבת למתן שירותי חניה ארציים באמצעות כרטיס האיזי פארק עד ליום 11.07.2015.
 ממועד זה ניתן יהיה להשתמש בכרטיס עד לניצול מלא היתרה הטעונה בו או להזדכות על כל יתרה הטעונה בו (עד ליום 10.07.2016)