להתקנת תוכנת טעינה לחץ כאן.
לטעינת כרטיס איזיפארק חבר את הכרטיס למחשב באמצעות כבל USB מקורי (צהוב):
1 - הפעל את תוכנת הטעינה
או
2 - לחץ על הכפתור מימין "התחל".
השאר את הכרטיס
מחובר עד גמר הטעינה